560mm ýeňil täjirçilik motorly pyýada ýörelgesi belgisi: TA 1056A

Gysga düşündiriş:

Giriş:

Bu 4.0HP AC motorly ýeňil täjirçilik hereketlendirijisi.Giň ylgaw meýdany we teker bilen işleýän kemer bilen ylgaýjy ylgaýarka uly tejribe duýgusyna eýe bolar.Durnuklyk bu model üçin ajaýyp.Spiker we MP3, ylgaýjy maşklaryndan lezzet alyp bilerdi.“MYDO SPORTS R&D” topary müşderileriň islegine görä islendik üýtgeşme etmäge taýýardyr.Müşderiler LOGO konsolda we işleýän kemerde ýüpek ekran bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

550mm Öýde motorly pyýada ýörelgesiniň artykmaçlygy

1. Elektrik täzelikleri:
● Energiýa tygşytlaýyş ulgamy
Pyýada ýörelgesi 10 minutlap işlemän, “Tygşytlaýyş motoryna” girer.Pyýada ýörelgesi şu tertipde bolsa, displeý öçüriler.Garaşma tertibinde bolsa az energiýa sarp etmek, Europeanewropanyň ERP standartyna laýyk gelýär.
● Öz-özüňi ýaglamak ulgamy
Görünýän ýag hasaplaýjy enjamy mugt, tehniki hyzmat edip biler.

2. boş ýer tygşytlaň
Adaty pyýada ýörelgesi bilen deňeşdirilende, bu maşynyň ýüklenýän mukdary ýük daşamak arkaly alyjy ýa-da distribýutor üçin köp çykdajy tygşytlap biler.Ulanyjy pyýada ýassygy goýmak üçin boş ýer göz öňünde tutmaly däl, ony öýüňiziň ýa-da ofisiňiziň islendik ýerinde goýup bilersiňiz.

3. Ulanmak üçin göni öňe
Ony nähili ulanmalydygyny öwrenmek üçin köp wagt gerek.Pleönekeý funksiýa, täze öwrenijä görkezmäni gysgaça okanyňyzdan soň pyýada ýörelgesini ulanmaga mümkinçilik berýär.

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (27)

Tehniki parametrler

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (4)

DC motor: 4.0HP

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (5)

Tizlik: 1.0-20KM / sag

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (6)

15 bölüm awtomatik ýapgyt

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (7)

Işleýän meýdany: 1500 * 560MM (59x22INCH)

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (8)

Öňünden düzülen 24 programma, U1-U3

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (9)

Ölçegini düzüň:
1956 * 940 * 1520MM

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (10)

Ulanyjynyň iň ýokary agramy: 130KG

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (11)

Konsol ekrany: LED

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (12)

Funksiýalary: Wagt, tizlik, impuls, ýapgyt, aralyk, kaloriýa, beden ýagy

A1

Zarýad bermek üçin USB ýeri bilen

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (14)

MP3 bilen

Goşmaça wariant

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (15)

Bluetooth sazy

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (16)

IOS we Android üçin hem elýeterli

Gaplamak jikme-jigi

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (17)

NW: 109 kg GW: 128 kg

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (18)

Kartonyň ululygy: 2100 * 960 * 500MM

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (21)

Hükleme mukdary 40HQ: 60pc

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (20)

Ingükleme mukdary 40GP: 48 sany

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (19)

Adingüklenýän mukdar 20GP: 20pc

Arza

510 mm motorly pyýada ýörelgesi (23)

Ofis

510 mm motorly pyýada ýörelgesi (25)

Öý ulanylyşy

510 mm motorly pyýada ýörelgesi (24)

Myhmanhana


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň