510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesiniň belgisi: TD 451A

Gysga düşündiriş:

Giriş:

UP dolandyryşy transformator ýaly görünýär.Elleriňizi öňdäki tutawaçda goýuň, ylgaýarka ýüregiňiziň tizligini okap bilersiňiz.Mundan başga-da, enjamy merkeziň düwmesi bilen işledip bilersiňiz.Dinamik we MP3 bilen ulanyjy türgenleşik wagtynda özüni rahat duýar.Iki gapdal demir bezegi aşgazanyň subutnamasydyr.Müşderiler LOGO konsolda we işleýän kemerde ýüpek ekran bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesiniň peýdasy:

1. Elektrik täzelikleri:

● Energiýa tygşytlaýyş ulgamy

Pyýada ýörelgesi 10 minutlap işlemän, “Tygşytlaýyş motoryna” girer.Pyýada ýörelgesi şu tertipde bolsa, displeý öçüriler.Garaşma tertibinde bolsa az energiýa sarp etmek, Europeanewropanyň ERP standartyna laýyk gelýär.

● Öz-özüňi ýaglamak ulgamy

Görünýän ýag hasaplaýjy enjamy mugt, tehniki hyzmat edip biler.
2. boş ýer tygşytlaň

Adaty pyýada ýörelgesi bilen deňeşdirilende, bu maşynyň ýüklenýän mukdary ýük daşamak arkaly alyjy ýa-da distribýutor üçin köp çykdajy tygşytlap biler.Ulanyjy pyýada ýassygy goýmak üçin boş ýer göz öňünde tutmaly däl, ony öýüňiziň ýa-da ofisiňiziň islendik ýerinde goýup bilersiňiz.

3. Ulanmak üçin göni öňe

Ony nähili ulanmalydygyny öwrenmek üçin köp wagt gerek.Pleönekeý funksiýa, täze öwrenijä görkezmäni gysgaça okanyňyzdan soň pyýada ýörelgesini ulanmaga mümkinçilik berýär.

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (27)

Tehniki parametrler

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (4)

DC motor: 2.5HP

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (5)

Tizlik: 1.0-20KM / sag

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (6)

12 bölüm awto ýapgyt

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (7)

Işleýän ýeri: 1400 * 510MM (56x20INCH)

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (8)

Öňünden düzülen 24 programma, U1-U3

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (9)

Ölçegini düzüň:
1940 * 880 * 1440MM

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (10)

Eplemegiň ölçegi:
1160 * 880 * 1600MM

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (10)

Ulanyjynyň iň ýokary agramy: 125KG

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (11)

Konsol ekrany: LCD

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (12)

Funksiýalary: Wagt, tizlik, impuls, ýapgyt, aralyk, kaloriýa, beden ýagy

82

Stepdim funksiýasy

asddasdasd

Maglumat okamak üçin USB ýeri bilen

vgfyjh

Nauşnik dakmak bilen

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (14)

MP3 bilen

Goşmaça wariant

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (15)

Bluetooth sazy

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (16)

IOS we Android üçin hem elýeterli

Gaplamak jikme-jigi

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (17)

NW: 79 kg
GW: 90 kg

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (18)

Kartonyň ululygy: 1940 * 910 * 380MM

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (21)

Hükleme mukdary 40HQ: 103 sany

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (20)

Ingüklenýän mukdar 40GP: 98pc

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (19)

Ingükleme mukdary 20GP: 42 sany

Arza

510 mm motorly pyýada ýörelgesi (23)

Ofis

510 mm motorly pyýada ýörelgesi (25)

Öý ulanylyşy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň