510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesiniň modeli No: TD 2651B

Gysga düşündiriş:

Giriş:

Bu 6 penjireli LED nokat konsoly, güýçli motorly pyýada ýörelgesidir.Bu enjamyň durnuklylygy gaty gowy, ulanyjy işleýän wagtynda özüni rahat we howpsuz duýar.Elleriňizi tutawaç paneline goýuň, türgenleşik wagtynda ýürek urşuňyzy okap bilersiňiz.Bluetooth sazyny birikdiriň we maşkdan lezzet alyň.Müşderiler LOGO konsolda we işleýän kemerde ýüpek ekran bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesiniň peýdasy:

1. Elektrik täzelikleri:

● Energiýa tygşytlaýyş ulgamy

Pyýada ýörelgesi 10 minutlap işlemän, “Tygşytlaýyş motoryna” girer.Pyýada ýörelgesi şu tertipde bolsa, displeý öçüriler.Garaşma tertibinde bolsa az energiýa sarp etmek, Europeanewropanyň ERP standartyna laýyk gelýär.

● Öz-özüňi ýaglamak ulgamy

Görünýän ýag hasaplaýjy enjamy mugt, tehniki hyzmat edip biler.

2. boş ýer tygşytlaň

Adaty pyýada ýörelgesi bilen deňeşdirilende, bu maşynyň ýüklenýän mukdary ýük daşamak arkaly alyjy ýa-da distribýutor üçin köp çykdajy tygşytlap biler.Ulanyjy pyýada ýassygy goýmak üçin boş ýer göz öňünde tutmaly däl, ony öýüňiziň ýa-da ofisiňiziň islendik ýerinde goýup bilersiňiz.

3. Ulanmak üçin göni öňe

Ony nähili ulanmalydygyny öwrenmek üçin köp wagt gerek.Pleönekeý funksiýa, täze öwrenijä görkezmäni gysgaça okanyňyzdan soň pyýada ýörelgesini ulanmaga mümkinçilik berýär.

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (27)
510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (4)

DC motor: 2.5HP

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (5)

Tizlik: 1.0-20KM / sag

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (6)

12 bölüm awto ýapgyt

Tehniki parametrler

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (7)

Işleýän meýdany: 1500 * 510MM (59x20INCH)

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (8)

Öňünden düzülen 24 programma, U1-U3

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (9)

Ölçegini düzüň:
1922 * 880 * 1443MM

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (10)

Eplemegiň ölçegi:
1246 * 880 * 1648MM

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (10)

Ulanyjynyň iň ýokary agramy: 125KG

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (11)

Konsol ekrany: LED

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (12)

Funksiýalary: Wagt, tizlik, impuls, ýapgyt, aralyk, kaloriýa, beden ýagy

A1

Zarýad bermek üçin USB ýeri bilen

61649c85

Bluetooth sazy

Goşmaça wariant

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (16)

IOS we Android üçin hem elýeterli

Gaplamak jikme-jigi

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (17)

NW: 89 kg
GW: 104 kg

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (18)

Kartonyň ululygy: 2085 * 965 * 320MM

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (21)

Hükleme mukdary 40HQ: 96 sany

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (20)

Ingükleme mukdary 40GP: 84 sany

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (19)

Ingükleme mukdary 20GP: 41 sany

Arza

510 mm motorly pyýada ýörelgesi (23)

Ofis

510 mm motorly pyýada ýörelgesi (25)

Öý ulanylyşy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň