510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesiniň belgisi: TD 2551F

Gysga düşündiriş:

Giriş:

Bu sensorly ekranly motorly pyýada ýörelgesidir.Opsiýa üçin 10.1 ”we 15.6” duýgur ekran bar.Güýçli we ýeňil söwda ýörelgesine meňzeýär.Iň ýokary tizlik 22 km / sag çenli bolup biler.Müşderiler LOGO konsolda we işleýän kemerde ýüpek ekran bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesiniň peýdasy:

1. Elektrik täzelikleri:

● Energiýa tygşytlaýyş ulgamy

Pyýada ýörelgesi 10 minutlap işlemän, “Tygşytlaýyş motoryna” girer.Pyýada ýörelgesi şu tertipde bolsa, displeý öçüriler.Garaşma tertibinde bolsa az energiýa sarp etmek, Europeanewropanyň ERP standartyna laýyk gelýär.

● Öz-özüňi ýaglamak ulgamy

Görünýän ýag hasaplaýjy enjamy mugt, tehniki hyzmat edip biler.

2. boş ýer tygşytlaň

Adaty pyýada ýörelgesi bilen deňeşdirilende, bu maşynyň ýüklenýän mukdary ýük daşamak arkaly alyjy ýa-da distribýutor üçin köp çykdajy tygşytlap biler.Ulanyjy pyýada ýassygy goýmak üçin boş ýer göz öňünde tutmaly däl, ony öýüňiziň ýa-da ofisiňiziň islendik ýerinde goýup bilersiňiz.

3. Ulanmak üçin göni öňe

Ony nähili ulanmalydygyny öwrenmek üçin köp wagt gerek.Pleönekeý funksiýa, täze öwrenijä görkezmäni gysgaça okanyňyzdan soň pyýada ýörelgesini ulanmaga mümkinçilik berýär.

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (27)

Tehniki parametrler

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (4)

DC motor: 3.0HP

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (5)

Tizlik: 1.0-22KM / H.

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (6)

12 bölüm awto ýapgyt

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (7)

Işleýän meýdany: 1550 * 510MM (55x19INCH)

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (8)

3 wirtual işjeň, 27 işleýär, 10 ulanyjy programmasy

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (9)

Ölçegini düzüň:
1980 * 880 * 1443MM

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (10)

Eplemegiň ölçegi:
1195 * 880 * 1660MM

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (10)

Ulanyjynyň iň ýokary agramy: 125KG

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (11)

Konsol ekrany: 10.1 ”TFT

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (12)

Funksiýalary: Wagt, tizlik, impuls, ýapgyt, aralyk, kaloriýa

asddasdasd

Maglumat okamak üçin USB ýeri bilen

A1

Zarýad bermek üçin USB ýeri bilen

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (14)

MP3 bilen

Goşmaça wariant

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (16)

IOS we Android üçin hem elýeterli

Gaplamak jikme-jigi

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (17)

NW: 95 kg
GW: 110 kg

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (18)

Kartonyň ululygy: 2085 * 965 * 320MM

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (21)

Hükleme mukdary 40HQ: 96 sany

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (20)

Ingükleme mukdary 40GP: 84 sany

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (19)

Ingükleme mukdary 20GP: 41 sany

Arza

510 mm motorly pyýada ýörelgesi (23)

Ofis

510 mm motorly pyýada ýörelgesi (25)

Öý ulanylyşy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň