510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesiniň modeli No: TD 1051C

Gysga düşündiriş:

Giriş:

Bu 1 öýde 2-lik motorly pyýada ýörelgesidir.UP dolandyryşy täze düşünje dizaýny we awtoulag merkezi dolandyryşyna meňzeýär.Stepdim funksiýasy, ulanyjy ädimleriň we aralyklaryň tizligini sanap bilerdi.Barmagyň ýürek urşuny barlamak bu enjam üçin aýratyn funksiýa.Müşderiler LOGO konsolda we işleýän kemerde ýüpek ekran bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesiniň peýdasy:

1. Elektrik täzelikleri:

● Energiýa tygşytlaýyş ulgamy

Pyýada ýörelgesi 10 minutlap işlemän, “Tygşytlaýyş motoryna” girer.Pyýada ýörelgesi şu tertipde bolsa, displeý öçüriler.Garaşma tertibinde bolsa az energiýa sarp etmek, Europeanewropanyň ERP standartyna laýyk gelýär.

● Öz-özüňi ýaglamak ulgamy

Görünýän ýag hasaplaýjy enjamy mugt, tehniki hyzmat edip biler.

2. boş ýer tygşytlaň

Adaty pyýada ýörelgesi bilen deňeşdirilende, bu maşynyň ýüklenýän mukdary ýük daşamak arkaly alyjy ýa-da distribýutor üçin köp çykdajy tygşytlap biler.Ulanyjy pyýada ýassygy goýmak üçin boş ýer göz öňünde tutmaly däl, ony öýüňiziň ýa-da ofisiňiziň islendik ýerinde goýup bilersiňiz.

3. Ulanmak üçin göni öňe

Ony nähili ulanmalydygyny öwrenmek üçin köp wagt gerek.Pleönekeý funksiýa, täze öwrenijä görkezmäni gysgaça okanyňyzdan soň pyýada ýörelgesini ulanmaga mümkinçilik berýär.

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (27)

Tehniki parametrler

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (4)

DC motor: 2.0HP

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (5)

Tizlik: 1.0-14KM / H.

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (6)

Egilmezden

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (7)

Işleýän meýdany: 1200 * 510MM (47x20INCH)

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (8)

Öňünden düzülen 9 programma

510mm Öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (9)

Ölçegini düzüň:
1595 * 745 * 1220MM

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (10)

Eplemegiň ölçegi:
1595 * 745 * 210MM

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (10)

Ulanyjynyň iň ýokary agramy: 100KG

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (11)

Konsol ekrany: 3 LED

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (12)

Funksiýalary: Barmagyň ýürek urşuny barlamak, Wagt, tizlik, aralyk, kaloriýa, beden ýagy

821

Zarýad bermek üçin USB ýeri bilen

A1

Zarýad bermek üçin USB ýeri bilen

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (14)

MP3 bilen

2c7ff057

Mugt ýygnamak

Goşmaça wariant

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (15)

Bluetooth sazy

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (16)

IOS we Android üçin hem elýeterli

Gaplamak jikme-jigi

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (17)

NW: 53 kg
GW: 61,5 kg

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (18)

Kartonyň ululygy: 1690 * 880 * 235MM

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (21)

Hükleme mukdary 40HQ: 195pc

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (20)

Ingükleme mukdary 40GP: 181 sany

510mm öýde motorly pyýada ýörelgesini ulanyň (19)

Ingükleme mukdary 20GP: 84pc

Arza

510 mm motorly pyýada ýörelgesi (23)

Ofis

510 mm motorly pyýada ýörelgesi (25)

Öý ulanylyşy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň